Data-driven vehicle modelling using deep learning

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257300
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Data-driven vehicle modelling using deep learning
Författare: Hellberg, Timothy
Norström, Kristofer
Nyckelord: Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik
Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257300
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!