Skiftöverlämning i sjukvården - En undersökning om effektiva möten och effektiv kommunikation

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257350
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
257350.pdfFulltext1.25 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Skiftöverlämning i sjukvården - En undersökning om effektiva möten och effektiv kommunikation
Författare: Melander, Elin
Lövdinger, Fiona
Sammanfattning: Den svenska sjukvården står inför ett förändringsbehov för att kunna möta de framtida behov som beräknas uppstå. Tidigare studier utförda på Sahlgrenska universitetssjukhuset visar på brister i standardiserade arbetssätt vilket leder till minskad kvalité och effektivitet i arbetet. Denna rapport syftar till att undersöka hur informationsöverlämningen i dagsläget sker mellan olika arbetslag på Sahlgrenska universitetssjukhuset genom att analysera olika parametrar för effektiva möten och effektiv kommunikation. Utöver detta har även en rekommendation med förbättringsmöjligheter tagits fram för att bemöta de problemområden som upptäckts. Genom observationer och intervjuer på fem olika avdelningar på sjukhuset har flertalet problem identifierats under informationsöverlämningen så som bristande syfte, avsaknad av agenda, ofokuserade deltagare, brist på uppföljning av information samt inkomplett kommunikation. För att bemöta de problem som identifierats har följande rekommendationer tagits fram: • Införande av både läsrapport och muntlig rapport • Fastställande av mötestider • Skapa anpassade mötesrum • Skapa rollen mötessamordnare • Framtagande av standardiserade checklistor • Undersöka nuvarande visualiserande hjälpmedel • Implementation av en kommunikationsmodell
Nyckelord: Transport;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/257350
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!