Identifiering av branschspecifika nyckeltal för installationsföretag

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300092
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2019_105.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Identifiering av branschspecifika nyckeltal för installationsföretag
Authors: Edenholm, Ida
Fur, Hanna
Abstract: Indikatorer används i många olika sammanhang för exempelvis uppföljning av de globala målen och för prestationsmätning i företag. Det är vanligt att mäta finansiella prestationer men organisationer verkar i en omvärld som kräver anpassning och styrning i fler perspektiv för att bli mer framgångsrika. Trenden går mot att mäta allt fler icke-finansiella faktorer så som ekologiska och sociala. En utgångspunkt för att skapa balans mellan faktorerna är Triple Bottom Line som följer upp ekonomiska-, sociala- och ekologiska perspektiv. Antalet indikatorer som används för att styra företag mot sina visioner är oändliga. Ett sätt är att styra prestationsmätningar i linje med företagets strategier är att använda ett balanserat styrkort. Styrkortet länkar företagets vision och strategier till de värdeskapande aktiviteterna. Aktiviteterna följs upp med indikatorer eller nyckeltal. Syftet med studien är att utvärdera indikatorer för prestationsmätning i installationsbranschen med avseende på ekonomiska-, sociala- och ekologiska faktorer. Vidare är syftet att utvärdera hur indikatorer kan kopplas till företagsstrategier och mål samt hur de påverkas av hållbarhetsutmaningar i samhället. För att besvara dessa syften har en fallstudie har genomförts på ett företag i installationsbranschen. Nyckeltalen togs fram genom litteraturstudie, intervjuer på företaget, jämförelser mellan företag i branschen samt en omvärldsanalys. Nyckeltalen i det balanserade styrkortet kopplar till de kritiska framgångsfaktorerna som finns i företaget. De är även mätbara och skapade för att motivera medarbetare till att arbeta mot företagets strategier. Utöver dagens behov av uppföljning presenteras ytterligare förslag på indikatorer som möter samhällets hållbarhetsomställning.
Keywords: Balanserat styrkort;Indikatorer;Installationsbranschen;Nyckeltal;Prestationsmätning
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2019:105
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300092
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.