Massundanträngningens tillbakagång - En FE-analys av primär konsolidering till följd av pålning i lera

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300123
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20-19-42 Henrik Landergren, Jon Weihard.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Massundanträngningens tillbakagång - En FE-analys av primär konsolidering till följd av pålning i lera
Authors: LANDERGEN, Henrik
WEIHARD, Jon
Abstract: Massundanträngning är ett resultat av att stora volymer pålar trycks ned i marken vilket leder till förskjutning av jordmassor i omgivande mark. Förskjutningen innebär markrörelser, horisontellt och vertikalt, som i sin tur leder till porövertryck. Denna rapport syftar till att undersöka hur primär konsolidering leder till massundanträngningens tillbakagång. Studien utförs genom en FE-analys i Plaxis 2D. Initialt genomförs en förbestämd linjeförskjutning, motsvarande den teoretiska pålvolymen, enligt Cavity expansion method (CEM), varefter konsolidering tillåts tills att porövertrycket understiger 1 kPa. Jordmodellerna som används i Plaxis 2D är Soft soil och Modified cam clay (MCC). För att värdera rimligheten ur FE-analysens resultat genomförs även analytiska beräkningar av den initiala massundanträngningen med Sagasetas samt Hellman/Rehnmans metoder. Studien visar att sidorörelserna är större än hävningen. Den slutgiltiga konsolideringen beräknas ta över 60 år, på grund av den mäktiga lerans låga permeabilitet. Hävningen går delvis tillbaka medan inga resultat visar på en lateral tillbakagång under konsolideringen.
Keywords: Massundanträngning;lera;konsolidering;hävning;FEM;Plaxis 2D;Soft soil;Modified cam clay;Sagasetametoden;Hellman/Rehnman
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300123
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.