Vetting

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300126
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Vetting428.82 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vetting
Authors: Bohman, Micael
Gårdfeldt, Arvid
Abstract: I dag ställer oljebolagen höga krav på de rederier som fraktar deras laster och för att säkerställa att fartygen uppfyller dem så utförs så kallade vetting-inspektioner. Dessa inspektioner startade i början på 1990-talet efter att ett antal olyckor inom tanksjöfarten hade inträffat. Denna rapports syfte är att undersöka om tanksjöfarten har blivit säkrare efter vettingens intåg i branschen, hur besättningarna ombord på fartygen kan förbereda sig inför en kommande inspektion samt vilka kapitel utifrån VIQ som har flest observationer under en vetting-inspektion. För att besvara dessa frågor har författarna utfört semistrukturerade intervjuer med två stycken inspektörer som har lång arbetserfarenhet inom tanksjöfarten. Statistik från ett utländskt oljebolag, ett svenskt rederi och ett tidigare examensarbete har använts samt har två befälhavare kontaktats. Rapporten fastställer att säkerheten ombord på tankfartygen har förbättrats i och med vettingen men medfört byråkrati. Att ständigt ha en hög standard ombord är bland de viktigaste förberedelserna inför en inspektion och en så kallad pre-vetting bedöms också som gynnsamt. De kapitel som oftast förekommer som bristfälliga är Safety och Cargo och detta kan bero på att dessa är mer omfattande än andra i VIQ. Sammanfattningsvis menar författarna att vetting är nödvändigt för att en säker tanksjöfart skall kunna drivas.
Keywords: Vetting, Vetting observations, Safety, VIQ, OCIMF
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300126
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.