Tågstolen: Rätt i tiden? En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs för att utveckla och lansera en bokningslösning för passagerartrafik med tåg i Europa.

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300140
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Tågstolen Rätt i tiden .pdf774.34 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Tågstolen: Rätt i tiden? En kvalitativ intervjustudie om vad som krävs för att utveckla och lansera en bokningslösning för passagerartrafik med tåg i Europa.
Authors: Vannemyr, Erik
Movitz, Love
Abstract: Under de senaste årtiondena har internationella bokningslösningar för flyg gjort stora framsteg och underlättat biljettbokningar, men utvecklingen för liknande bokningslösningar för tåg har hamnat efter och är idag bristande. Denna rapport kommer därför undersöka vad som krävs för att utveckla och lansera Tågstolen, som syftar till att vara en internationell bokningslösning för passagerartransporter med tåg inom Europa. Detta har genomförts genom kvalitativa forskningsintervjuer med nyckelpersoner i olika segment inom tågindustrin, där intervjuerna har gjorts med en semistrukturerad intervjumetod i syfte att skapa diskussion och tillhandahålla intervjuobjektens egna åsikter och värderingar. Resultatet för denna rapport påvisar att tågindustrin är en komplex marknad och ämnet som undersökt är något som är komplicerat att genomföra. Det är ett stort antal faktorer som påverkar utfallet för vad som krävs för att utveckla och lansera Tågstolen, och det finns många olika svårigheter som behöver omhändertas på både nationell samt internationell nivå. Det finns även en del faktorer som är direkt kopplade till varandra vilket innebär att vissa faktorer måste tillsättas för att nästa skall vara möjlig att genomföra. Slutsatserna av denna rapport belyser tydligt vad det är som krävs för att utveckla och lansera Tågstolen, men mycket av detta leder vidare till nya frågeställningar som måste omhändertas. Det går därför att förstå efter denna rapport att det finns en stor komplexitet gällande internationella bokningslösningar för tåg. Därav kommer det behövas fördjupad och utvecklad vidare forskning inom ämnet för att bokningslösningarna för tåg skall uppnå samma effektivitet och enkelhet som för flyg.
Keywords: Bokningslösning, Tågstolen, Internationell, Tåg, Passagerartransport, Europ
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300140
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.