Ekoprenören och samhället - vägen till den cirkulära ekonomin

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300235
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-19-21.pdf893.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Ekoprenören och samhället - vägen till den cirkulära ekonomin
Authors: Carlqvist, Johanna
Dehn, Ella
Emanuelsson, Lisa
Karlsson, Danielle
Johansson, Leonardo
Lindblom, Sanna
Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka vilka barriärer och drivkrafter som finns för ekoprenörer att bedriva cirkulära företag. Vidare undersöks även ekoprenörers syn på ekonomisk, social och ekologisk vinst. Genom att binda samman information från intervjuer som utförts med litteratur som behandlar ämnet benar rapporten ut vilka som är de huvudsakliga barriärerna och drivkrafterna. Analysen utgår ifrån 10R-typologin samt 16 kategoriseringar av utmaningar med CBM. Ekoprenörerna som har studerats har alla olika bakgrund och driver fem olika bolag; OLIO, Phoenix BioPower, Swedish Algae Factory, Så Fungy and VÄRT. Studien visar att de tydligaste barriärerna är Brist på stödjande reglering, Finansiella och ekonomiska barriärer samt Begränsning från kundtyp. Vidare kunde de huvudsakliga drivkrafterna identifieras som Ideologiska/politiska, Inre motivation och Affärsmöjligheter. Av de identifierade drivkrafterna var den inre motivationen att påverka och göra skillnad för samhället den mest betydande. Utöver detta visade forskningen att ekoprenörerna hade olika syn på ekonomisk, social och ekologisk vinst. Studien visar emellertid att det finns en stark drivkraft i att skapa ett hållbart värde i alla tre vinstkategorierna, med hög betoning på den ekologiska aspekten. Det förs även en diskussion om hur olika nationalekonomiska teorier kan lösa de problem ekoprenörer står inför. För att cirkulära verksamheter ska kunna bli konkurrenskraftiga, oavsett innovativ affärsmodell eller ej, pekar studien på att en systeminnovation på ett globalt plan behövs.
Keywords: Ekoprenörskap;Hållbart entreprenörskap;Cirkulär ekonomi;Startup;Hållbarhet;Ekologisk innovation;Barriärer;Drivkrafter;Cirkulära affärsmodeller
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-19-21
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300235
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.