Catalytic Partial Oxidation of Methane to Methanol under Various Reaction Conditions

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300327
Typ: Examensarbete för masterexamen
Titel: Catalytic Partial Oxidation of Methane to Methanol under Various Reaction Conditions
Författare: Carlsson, Fredrik
Utgivningsdatum: 2019
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300327
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!