Katalytisk optimering: Produktion av biometan för Chalmers EcoMarathon

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300806
Download file(s):
File Description SizeFormat 
SEEX15-20-6_Kandidatarbete__Rapport_Slutgiltig.pdf5.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Katalytisk optimering: Produktion av biometan för Chalmers EcoMarathon
Authors: Karling, Linus
Larsson, Oskar
Lindfors, Johanna
Mirkhan, Avan
Tamura, Akiho
Utbult, Elin
Abstract: Tjärbildning vid förgasning av biomassa är ett återkommande problem i anläggningar avsedda för att producera biometan. Syftet med arbetet är att katalytiskt optimera processen genom att studera effekten av olika bäddmaterial sett till produktion av nyttiga produktgaser samt tjärbildning. Utöver optimeringen har automatisering av ett bränsleinmatningssystem till förgasaren påbörjats, med målet att få ett jämnt inflöde av bränsle. Projektet är en del av en serie kandidatarbeten där det slutgiltiga målet är att sammanfoga de olika studierna för att tillverka biometan till Chalmers tävlingsbidrag till Shell Eco-Marathon. Konstruktionen av inmataren påbörjades och en teoretisk design fastställdes. Katalysatortesterna utfördes i ett laboratorium vid Chalmers Kraftcentral utrustat med en förgasare. I laboratoriet testades bäddmaterialen kvartssand, ilmenit, bauxit och olivin där inmatningen skedde både satsvist och kontinuerligt. Testerna utfördes vid temperaturer på 810 samt 870 °C. Gasen samt tjäran som bildats extraherades, varefter sammansättningen analyserades med hjälp av gaskromatografi.Det summerade utbytet av kol baserat på både produktgaser och tjäror och var som högst 75.9 %. Resultaten indikerar att ilmenit och bauxit gav ett något högre utbyte av nyttiga produktgaser än kvartssand. Produktionen av tjära var dock lägst vid användning av kvartssand, vilket motsäger både litteratur och hypotes. Därför kan inga direkta slutsatser dras gällande bäddmaterialens förmåga till tjärnedbrytning.
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300806
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.