Den relativistiska himmelssfären

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301147
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
Den relativistiska himmelssfären.pdf988.3 kBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Titel: Den relativistiska himmelssfären
Författare: Cullman, Rickard
Nydén, Albin
Persson, Hanna
Ryberg, Peter
Sammanfattning: I denna uppsats används Cliffordalgebra för att visualisera hur himmelssfären förändras till följd av en Lorentztransformation i Minkowskirummet. Lorentztransformationen härleds först genom ett fysikaliskt resonemang. Därefter byggs Cliffordalgebran upp för Minkowskirummet och formler för såväl vanliga euklidiska rotationer som Lorentztransformationen härleds. Slutligen visas hur Minkowskirummet kan kopplas till himmelssfären med hjälp av Cliffordalgebra och stereografisk projektion. Slutresulatet är MATLAB-plottar som visualiserar hur himmelssfären förändras.
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301147
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!