Emballering inom e-handel och dess miljöpåverkan En studie om emballeringsstrategier, hållbarhet och framtiden

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301467
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-17.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEkman, John-
dc.contributor.authorHalmkrona, Joonas-
dc.contributor.authorLarsson, Liwia-
dc.contributor.authorLindén, Johanna-
dc.contributor.authorPaulsson, Daniela-
dc.contributor.authorSchér, Hanna-
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.date.accessioned2020-08-14T10:35:07Z-
dc.date.available2020-08-14T10:35:07Z-
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/301467-
dc.description.abstractProblem E-handeln har ökat avsevärt de senaste åren och står idag inför ett flertal utmaningar. Företag är på ständig jakt efter resurssnåla emballage samtidigt som det behöver ge ett gediget skydd under varans transport. Emballaget står för en stor del av utsläppen samtidigt som samhället ställer krav på en hållbar e-handel. Det blir därför en avvägning mellan att hitta rätt balans mellan ett hållbart och resurseffektivt emballage samtidigt som det krävs ett grundligt skydd för varan. Syfte Syftet med rapporten är att undersöka hur varors emballering kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv inom e-handeln. Teoretisk referensram Teorin baseras på befintlig forskning inom ämnesområdet och ger en överblick över hållbar emballering, paketeringssystem, materialval och design, återvinning- och återanvändningsmöjligheter och slutligen vilka effekter dessa har på miljön. Vidare behandlas fem av FN:s globala mål som kan kopplas till rapportens syfte. Teoretiska referensramen fungerar som grundbulten i studien och definierar analysmodellen som sedan fungerar som underlag för kommande analys och slutsats. Metod Studien genomfördes som en deskriptiv tvärsnittsstudie där en enkät samt telefonintervjuer användes för att samla primärdata från åtta e-handlare och fyra distributörer. En litteraturstudie samlade sekundärdata som i den inledande fasen av studien skapade en grundkunskap i ämnet och senare möjliggjorde en analys av primärdatan för att besvara forskningsfrågorna. Resultat och implikationer Dagens emballage består främst av pappersmassa-baserade material samt olika former av plast. Vidare innebär en hållbar emballering att emballaget ska vara återanvändningsbart och återvinningsbart samt generera en liten miljöpåverkan. Dessutom bör emballagets storlek optimeras och materialanvändning minimeras. Det existerar en mängd olika utmaningar för att uppnå en mer hållbar emballeringsstrategi, dessa utmaningar berör främst förmågan att kunna optimera emballaget. För att åstadkomma en mer hållbar emballeringsstrategi krävs ökad kommunikation och samarbete mellan e-handlare, distributörer samt konsumenter.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-20-17sv
dc.setspec.uppsokTechnology-
dc.subjectdesignsv
dc.subjectdistributörsv
dc.subjectemballagesv
dc.subjecte-handelsv
dc.subjectfyllnadsgradsv
dc.subjectförpackningsv
dc.subjecthållbarhetsv
dc.subjectmaterialsv
dc.subjectmiljöpåverkansv
dc.titleEmballering inom e-handel och dess miljöpåverkan En studie om emballeringsstrategier, hållbarhet och framtidensv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2-
dc.contributor.examinerBohlin, Erik-
dc.contributor.supervisorEriksson, Viktor-
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.