En studie om hinder och möjligheter för återbruk av byggprodukter -Ur aktörer i värdekedjans synvinkel

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302858
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
ACEX20 Examensarbete Elin Edevag, Sara Streling.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: En studie om hinder och möjligheter för återbruk av byggprodukter -Ur aktörer i värdekedjans synvinkel
Författare: Edevåg, Elin
Streling, Sara
Sammanfattning: En stor mängd av de byggprodukter som slängs är fortfarande användbara men utdöms och kasseras i demolerings-processen. I en värld med ett växande klimathot behöver vi gå från linjärt till cirkulärt byggande. Byggbranschen arbetar för att finna nya metoder och mer miljövänliga material, men det vi behöver är att komma till insikt med att de miljövänligaste byggprodukterna är de som redan finns. Men vad innebär återbruk i stor skala? Hur är den allmänna inställningen till att nyttja begagnade produkter? Vad vill och kan man egentligen spara och återbruka från en demolering eller renovering? I ett samarbete med Lokalförvaltningen ska vi se över de projekt som pågår under våren 2021. Hur upplever olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen att arbetet för att möjliggöra för återbruk efterlevs? Vad skulle branschen kunna tänka sig att använda vid nybygge, renovering eller ombyggnation?
Nyckelord: Återbruk, cirkulärt byggande
Utgivningsdatum: 2021
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302858
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!