Pandemins avtryck på kontorsutformning och arbetsförhållanden

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302876
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Samuel Widarsson, Hampus Petersson.pdf841.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Pandemins avtryck på kontorsutformning och arbetsförhållanden
Authors: Petersson, Hampus
Widarsson, Samuel
Abstract: Aktivitetsbaserade kontor (ABW) är ett koncept som innebär att dela upp kontorslokaler i zoner utefter vilka typer av arbetsuppgifter som ska utföras. Distansarbete är ett vanligt inslag i konceptet och det resulterar ofta i mindre platsanvändning. Detta examensarbete innehåller en undersökning av potentiella hinder samt fördelar med aktivitetsbaserade kontor. Vi har också undersökt hur pandemin påverkat sättet vi använder kontoret, och hur det kommer påverka utformningen i framtiden. Syftet med studien är att väcka diskussion kring dagens utformning av kontor, att lyfta nytänkande sätt att arbeta flexibelt samtidigt som platsanvändningen samt miljöpåverkan minskas och god arbetshälsa bibehålls. Vi vill också utreda hur Coronapandemin påverkat sättet kontorsarbetare och företagsledare ser på flexibelt arbete samt hur det påverkar vad vi använder kontoren till. Frågan i detta arbete är om aktivitetsbaserade kontor är en bra lösning för framtiden, och de utmaningar vi står inför. Studien inleds med en kort introduktion till konceptet ABW, följt av en litteraturstudie kring arbetshälsa i kontorsmiljöer. Vidare diskuteras platsanvändning, ekonomi och miljöpåverkan i kontorslokaler samt hur det kan påverkas av en omställning till ABW. Efter detta följer ett kapitel som avhandlar hur pandemin påverkat kontorsarbetet och kontorsmiljöer. Utöver detta utfördes en intervjustudie med experter inom lokalutformning för att ge en djupare inblick i ämnet. Intervjumaterialet redovisas i resultatet och diskuteras vidare i resultatdiskussionen. Resultatet av studien redovisas i form av ett antal argument för och emot ABW, samt om, eller hur vi tror att konceptet kan tillämpas i framtiden.
Keywords: Aktivitetsbaserade kontor, Aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW, Corona, COVID-19, Pandemi, Kontor, Distansarbete, flexibelt arbete, Arbetsmiljö, Miljöpåverkan, Urbanisering, Platsanvändning
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302876
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.