Den Relativistiska Himmelssfären

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302923
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Den Relativistiska Himmelssfären.pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Den Relativistiska Himmelssfären
Authors: Lorinius, Magnus
Vokshi, Arber
Skoglund, Anton
Abstract: I uppsatsen undersöks hur himmelssfären i den fyrdimensionella rumtiden förändras av en Lorentztransformation. Först introduceras relativitetsteorin samt Minkowskirummet, och Lorentztransformationen härleds från Einsteins postulat. Därefter introduceras Cliffordalgebran och hur man med hjälp av denna utför rotationer, med fokus på den hyperboliska rotationen vilken visas vara ekvivalent med Lorentztransformationen. Himmelssfären introduceras som matematiskt objekt till Minkowskirummet och med hjälp av stereografisk projektion visualiseras resultatet av transformationen i MATLAB.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302923
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.