Strömsundsbron

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303056
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1960-18_1.jpg157.58 kBJPEGThumbnail
View/Open
1960-18_2.jpg73.58 kBJPEGThumbnail
View/Open
1960-18_3.pdf853.96 kBAdobe PDFView/Open
1960-18_3.pdf849.47 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1960-18
Title: Strömsundsbron
Other Titles: Strömsund bridge. Steel wire 'sloping-cable' system.
Location: Strömsund
Strömsund, Sweden
Build Year: 1954-56
Abstract: Med Strömsundsbron (1954-56) introducerades en ny brotyp i Sverige snedkabelbron. Bron består av två huvudbalkar, som är kontinuerliga över två stöd och åtta upphängningspunkter. Stållinorna är infästade i de 26 m höga ståltornen. Brobanan ligger på fem långreglar, som vilar på tvärbalkar.
References / Literature: Bro över Strömsundet vid Strömsund. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1957.
Size: 192 x 36 x 22 cm
Scale: 1:200
Model builder(s): Bertholdsson, Leif
Ouchterlony, Jan
Issue Date: 1960
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303056
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons