Autobahnbrücke

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303061
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1960-25_1.jpg884.55 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1960-25
Title: Autobahnbrücke
Other Titles: Bridge
Location: Liedbachtal, Tyskland
Liedbachtal, Germany
Abstract: Modellen visar en viadukt i form av en balkbro med flera huvudbalkar. Höga bilhastigheter fordrar vägar utan kraftiga krökningar i höjd- eller sidled. Vägen planas ut genom Broaröver mindre sänkor i landskapet och dessa Broarbyggs lämpligen som kontinuerliga balkar. Genom att förspänna betongen, kan stöden stå glest. Byggnadsarbetet blir enkelt jämfört med bågkonstruktioner.
References / Literature: Mörsch, E: Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton. Bd 1. Stuttgart 1958.
Size: 173 x 20 x 14 cm
Scale: 1:200
Model builder(s): Aas-Jacobsen, Eirik
Kullenberg, Göran
Nielsen, Bernt
Nilsson, Lars Erik
Issue Date: 1960
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303061
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons