Balk på fjädrande stöd

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303130
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1964-03_1.jpg572.38 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1964-03
Title: Balk på fjädrande stöd
Other Titles: Principle construction of pontoon bridge
Abstract: Modellen illustrerar hur en balk, som är upplagd på ett fjädrande underlag, beter sig då den belastas med vertikal- och axialkrafter. Vid vertikalkrafters inverkan böjs balken, så att den liknar en sinuskurva. Böjningen blir störst närmast kraftens anbringningspunkt och är beroende av balkens material och tjocklek samt av underlagets fjädrande förmåga (kan i modellen ändras genom att variera fjädrarnas längd). Då man anbringar axialkrafter, beter sig balken på liknande sätt, dock med den skillnaden att den buktar ut ungefär lika mycket utefter hela sin längd.
Size: 60 x 32 x 25 cm
Model builder(s): Ljungströmer, Gunilla
Rodrick, Kristina
Walldén, Åsa
Issue Date: 1964
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303130
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons