Hängbro över floden Conway

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303151
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1964-28_1.jpg170.88 kBJPEGThumbnail
View/Open
1964-28_2.jpg342.13 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1964-28
Title: Hängbro över floden Conway
Other Titles: Suspension bridge, cast-iron suspension chains.
Architect: Telford, Tomas
Location: Conway, Wales
Conway, Wales
Build Year: 1826
Abstract: Thomas Telford utvecklade i början av 1800-talet de första järnBroara i England. 1826 stod två hängBroarfärdiga, varav en vid slottet Conway Castle. Telford hade förberett projekten genom studier av smidesjärnets hållfasthet och Broara hängdes upp i kedjor med en typ av länkar, eller korta styva stänger, som uppfunnits av Brown och Hawks. På varje sida av bron löpte fyra parallella kedjor. Brobanan bestod av plankor och saknade förstyvningar, vilket inneurit att den upprepade gånger förstörts under storm. Brotornens utformning anslöts medvetet till det medeltida slottet.
References / Literature: Civil Engineering, april 1937. The Engineer. 14 jan 1881, 20 maj 1904.
Size: 148 x 16 x 20 cm
Scale: 1:100
Model builder(s): Johansson, Hans
Lindblom, Anders
Wikner, Carl-Erik
Issue Date: 1964
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303151
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons