Sandöbron över Ångermanälven

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303261
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1969-03
Title: Sandöbron över Ångermanälven
Other Titles: Sandö bridge. Concrete single span arch.
Architect: Häggbom, H
Location: Sandö
Sandö, Sweden
Build Year: 1938-43
Abstract: Sandöbron över Ångermanälven byggdes 1938-43 av Skånska Cementgjuteriet. Konstruktör var H. Häggbom. Det är en bågbro med underliggande, lådformad båge med 43 m fri höjd och en spännvidd på 264 m - länge den överlägset längsta bågbron i Världen. Den först använda fribärande träställningen för bågen kollapsade plötsligt under gjutningen, vilket ledde till omfattande studier av träets hållfasthet. Bron gjöts färdig sedan en ny pålad, fast ställning byggts.
References / Literature: Smith, S: The World's great Bridges. London 1953.
Size: 274x50x28
Scale: 1:200
Model builder(s): Blomqvist, Svante
Borglund, Magnus
Göthe, Sven
Issue Date: 1969
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303261
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons