Hängbro enligt Faustus Verantius

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303264
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1969-06_1.jpg137.62 kBJPEGThumbnail
View/Open
1969-06_2.jpg296.96 kBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Index: 1969-06
Title: Hängbro enligt Faustus Verantius
Other Titles: Suspension bridge according to Faustus Verantius, iron chain suspension
Location: Kina
China
Abstract: HängBroarmed järnkättingar har funnits i Kina sedan ett par tusen år. Det första förslaget till en hängbro med brobana hängande i järnkedjor presenterades 1616 av Faustus Verantius. Projektet blev känt, men först kring 1800 gjordes de första försöken att bygga liknande Broari Europa.
References / Literature: Peters m fl: Die Entwicklung des Grossbrückenbaus. Zürich 1981.
Size: 140 x 40 x 58 cm
Model builder(s): Lindberg, Hans
Mossberg, Björn
Olofsson, Lisbeth
Wendt, Marianne
Issue Date: 1969
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303264
Status: Gallrad
Collection:Broar // BridgesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons