Sy-i-stun, sektion genom stuvu

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303319
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Sy-i-stun, sektion genom stuvu
Other Titles: Sy-i-stun, section of timber framed house
Location: Svardal, Budalen, Norge
Svardal, Budalen, Norway
Abstract: Modellen visar en detalj av den timrade mangårdsbyggnaden på Svardal i Budalen. I och med att järnkaminerna togs i bruk, kunde fler rum värmas upp och den ursprungliga enkelstugan har i etapper byggts till med fler rum i rad och med ytterligare en våning och vind. Modellen illustrerar hur den timrade stugan fogats till ytterligare ett timrat hus.
Size: 30 x 38 x 40 cm
Scale: 1:20
Model builder(s): Bergman, Olle
Ivarsson, Ewa
Johansson, Ulf
Issue Date: 1973
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303319
Index: 1973-06
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons