Gård från Setesdalen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303323
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1973-10_1.jpg8.34 MBJPEGThumbnail
View/Open
1973-10_2.jpg7.64 MBJPEGThumbnail
View/Open
1973-10_3.jpg8.92 MBJPEGThumbnail
View/Open
1973-10_4.jpg8.12 MBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Gård från Setesdalen
Other Titles: Farm buildings from Setesdalen
Location: Setesdalen, Norge
Setesdalen, Norway
Type of building: Bostad
Abstract: Modellen visar Brottveitgårdens centrala byggnader; manbyggnad och två loft. Manbyggnaden består av gammelstugan med eldstad mitt i rummet och rökhål i tak, samt hopbyggd med den, nystugan i två våningar och med skorstensspis i hörn. Loften innehåller förrådsrum och gästsängar. Bottenvåningarna saknar som oftast i Setesdal svalgång. Se också modell 77.
References / Literature: Ritningar från Norsk Folkemuseum.
Model type: Byggnad
Size: 130 x 50 x 48 cm
Model builder(s): Håkansson, Rolf
Lind, Marianne
Morud, Staffan
Schalin, Peter
Wallgren, Per
Material / technology: Trä
Issue Date: 1973
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303323
Index: 1973-10
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons