Gustav Adolfs torg, Westmans förslag

Typ
Program
Publicerad
1992
Författare
Modellbyggare
Ahlzén, Karin
Arfvidsson, Anders
Christensson, Peter
Gustavsson, Caroline
Hedberg, Jan
Landenberg, Thomas
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Westman, Carl
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Offentlig miljö
Byggår
1918
Modelltyp
Miljö
Skala
1:400
Teknik / material
Sten
Index
1992-07
Samling