Enfamiljshus i lerbrödsteknik

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303480
Download file(s):
File Description SizeFormat 
1994-01A_1.jpg9.63 MBJPEGThumbnail
View/Open
1994-01A_2.jpg8.22 MBJPEGThumbnail
View/Open
1994-01A_3.jpg9.66 MBJPEGThumbnail
View/Open
1994-01A_4.jpg9 MBJPEGThumbnail
View/Open
1994-01A_5.jpg9.04 MBJPEGThumbnail
View/Open
1994-01A_6.jpg12.5 MBJPEGThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Enfamiljshus i lerbrödsteknik
Location: Tyskland
Build Year: 1923
Abstract: Modellen visar ett typiskt enfamiljshus i lerbrödsteknik, som dock aldrig uppförts. Lerbrödsbygge infördes i Tyskland av en missonär som återvänt från Afrika där han hade llärt sig tekniken.Detta var efter första världskriget då tillgången på material var begränaad. Lerjordsbygge blev kristidsbygge, men har åter uppmärksammats i samband med ökat ekologiskt medvetande. Lerbrödstekniken innebär att leran blandas med sand och t.ex barr och kvistar för att öka hållfastet och minimal krympning, sedan formas den till lerbröd . Dessa muras samman i förband. Mellan lagren läggs lerbruk och kvistar. Ytorna putsas sedan släta.
References / Literature: Dozent, Jochen Güntzel, Student: Hans Kist. Die Dünner Lehmbrotebauweiseexamensarb. från Arkitekturskolan i Lippe 1982.Ekblom, Annika Om hus av jord och lerhalm examensarb. CTH.1986
Size: 45x33x35 cm
Scale: 1:20
Model builder(s): Karlsson, Johanna
Nilsson, Carina
Prager, Maria
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303480
Index: 1994-01A
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons