Revenlov-asylet

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303485
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Revenlov-asylet
Architect: 1959, Uppmätt an Ejn Ørsholt
Location: Horslunde, Lolland, Danmark
Build Year: 1824
Abstract: Modellen visar det nordostliga hörnet av huset. Snitten är tagna genom fönstret på ostfasaden och norrväggen. Väggarna är gjorda i wellerwände-teknik och är sedan vitputssade. Taket på modellen är ett halmtak av sydsvenk typ. Pga att takstolarna lagts ovanpå väggen bildas englipa mellan taket och väggen. Denna har vi fyllt med mursten. Pga lerans låga trycktålighet läggsbjälkar högst upp i väggen för att fördela ut trycket från takstolarna på en större yta. Över föntret ligger bjälkar för att hålla upp leran ovanför.Den del av huset som modellen visar användes som stall.
References / Literature: Ritningar ur Lerjord som byggemateriale vejeledning, Köpenhmn 1993. Originalritningar från Lolland-Falsters Historiske samfund. Årbog 1961
Size: 39x32x45
Scale: 1:10
Model builder(s): Emander, Kristina
Paulsson, Anna
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303485
Index: 1994-03B
Status: Gallrad
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons