Pisè-hus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303488
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Pisè-hus
Architect: Ahlberg, Hakon
Location: Steninge, Halland, Sverige
Build Year: ca: 1940
Abstract: Modellen av pisèhuset visar ett exempel på pisè-metoden som togs upp i Sverigepå 1920-talet Denna metod innebär att vanlig matjord, utan tillsats av lera eller annat bindmedel stampas i kraftiga träformar. Omedelbart efter stampningen krymper väggarna något så att sprickor uppatår. Dessa tätas med kalkbruk före putsning och blir således osynliga. Väggarna med putsen blir ca 45 cm tjocka. Den 400 m2 stora villan i Steninge har uppförts av sönerna till L P Norrrgren, pionjär inom pisèbyggandet iSverige
References / Literature: Annika Ekblom: Om hus av jord och lerhalm Göteborg, CTH 1990 (Examensarb. 1986. Hakon Ahlberg: Jordhus i Steninge, Halland. Artikel i Byggmästaren 1946.qA§
Size: 60x60x28
Scale: 1:75
Model builder(s): Elison, Jessica
Lager, Mark
Sinclair, Elisabeth
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303488
Index: 1994-05A
Status: Gallrad
Collection:Sverige // SwedenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons