Pisè-hus

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303488
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Titel: Pisè-hus
Arkitekt (konstruktör): Ahlberg, Hakon
Geografisk plats: Steninge, Halland, Sverige
Byggår: ca: 1940
Sammanfattning: Modellen av pisèhuset visar ett exempel på pisè-metoden som togs upp i Sverigepå 1920-talet Denna metod innebär att vanlig matjord, utan tillsats av lera eller annat bindmedel stampas i kraftiga träformar. Omedelbart efter stampningen krymper väggarna något så att sprickor uppatår. Dessa tätas med kalkbruk före putsning och blir således osynliga. Väggarna med putsen blir ca 45 cm tjocka. Den 400 m2 stora villan i Steninge har uppförts av sönerna till L P Norrrgren, pionjär inom pisèbyggandet iSverige
Referenser / litteratur: Annika Ekblom: Om hus av jord och lerhalm Göteborg, CTH 1990 (Examensarb. 1986. Hakon Ahlberg: Jordhus i Steninge, Halland. Artikel i Byggmästaren 1946.qA§
Mått: 60x60x28
Skala: 1:75
Modellbyggare: Elison, Jessica
Lager, Mark
Sinclair, Elisabeth
Utgivningsdatum: 1994
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303488
Index: 1994-05A
Status: Gallrad
Samling:Sverige // SwedenDetta dokument är licensierat under Creative Commons License Creative Commons