Radhus, lerhalm, detalj

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303491
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Radhus, lerhalm, detalj
Location: Kassel, Tyskland
Build Year: 1984
Abstract: Modellen visar ett snitt av ett radhus i en ekoby, i Kassel, Tyskland. Huset är byggt i lerhalmsteknik med en bärande regelstomme (dubbel sådan) i trä. Taket är täckt av jord och vildvuxet gräs. Väggarna är klädda med järnvitriolbehandlad träpanel.Det första spadtaget till detta ekologiska bostadsområde togs 1984. Ett sätt att utnyttja gammal byggnadskonst i morderna hus.
References / Literature: Biologisch-Bauen april-92 (tidskrift)
Size: 60x60x
Scale: 1:10
Model builder(s): Nilsson, Sofia
Hellström, Susanna
Romberg, Linus
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303491
Index: 1994-06B
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons