Korsvirkeshus, detalj, typexempel

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303494
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Korsvirkeshus, detalj, typexempel
Location: Europa
Build Year: 1500-1890
Abstract: Olika tekniker inom korsvirkesbyggntion. Alla tre teknikerna är av lerhustyp. Underst t.h Adobesten, soltorkat tegel, underst t.v lerklining , d.v.s vidjor flätade under ett lager sandlerhalmblandning. Överst visas lerhalm, dvs halm doppad i lervälling. Korsvirkeshus började uppkomma i trakter där virket var dyrt. Därför behövdes väggarn fyllas ut med billigare material. De första korsvirkeshuset byggdes på 1500-talet och de sista valigt förekommande byggdes i slutet på 1800-talet. Problemet med korsvirkeshusen är att väggarna är tunna och svåra att värma upp. Ett annat problem är att materialen har svårt att fästa i varandra. Det uppstår glipor, eftersom fyllningsmaterialet krymper vid torkning.
References / Literature: Niels Erik Jensen: Bygnings Arkeologiske studier 1984Ur Skånelängor
Size: 80x60x115
Scale: 1:2
Model builder(s): Wegbrant, Johan
Larson, Åse
Runze, Johan
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303494
Index: 1994-08B
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons