Korsvirkeshus, detalj, typexempel

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303494
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Titel: Korsvirkeshus, detalj, typexempel
Geografisk plats: Europa
Byggår: 1500-1890
Sammanfattning: Olika tekniker inom korsvirkesbyggntion. Alla tre teknikerna är av lerhustyp. Underst t.h Adobesten, soltorkat tegel, underst t.v lerklining , d.v.s vidjor flätade under ett lager sandlerhalmblandning. Överst visas lerhalm, dvs halm doppad i lervälling. Korsvirkeshus började uppkomma i trakter där virket var dyrt. Därför behövdes väggarn fyllas ut med billigare material. De första korsvirkeshuset byggdes på 1500-talet och de sista valigt förekommande byggdes i slutet på 1800-talet. Problemet med korsvirkeshusen är att väggarna är tunna och svåra att värma upp. Ett annat problem är att materialen har svårt att fästa i varandra. Det uppstår glipor, eftersom fyllningsmaterialet krymper vid torkning.
Referenser / litteratur: Niels Erik Jensen: Bygnings Arkeologiske studier 1984Ur Skånelängor
Mått: 80x60x115
Skala: 1:2
Modellbyggare: Wegbrant, Johan
Larson, Åse
Runze, Johan
Utgivningsdatum: 1994
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303494
Index: 1994-08B
Status: Gallrad
Samling:Världen // WorldDetta dokument är licensierat under Creative Commons License Creative Commons