Lecalerhus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303495
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Lecalerhus
Architect: Bäumer, Dirk
Location: Tyskland
Build Year: 1986-87
Abstract: Kvadratiskt hus tillverkat av lera och uppblandat med Lecakulor. Modellen är gjord av kavlad lera med trädetaljer och aluminiumfolie som påttak.
References / Literature: Østergård, Seen&Flemming: Lerjord som Byggemateriale - Vejledning . Kopenhamn BUR 1993
Size: 60x80x44
Scale: 1:20
Model builder(s): Bergström, Katarina
Simonsson, David
Söderström, Jonas
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303495
Index: 1994-09A
Status: Gallrad
Collection:Världen // WorldThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons