Utställningshus, Bella Center

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303497
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Utställningshus, Bella Center
Architect: Østergaard, Flemming
Location: Köpenhamn, Danmark
Build Year: 1992
Abstract: Nubiskt valv och kupol, murat utan stöd. Skaleniga lerstenar (ca 3000) tillverkade för hand. Puts med Sienna-pigment. Flemming och Steen Østergård har med hjälp av urgamla traditioner i Egypten försökt visa vad man kan åstakomma med tegel. Vi har tolkat nogra detaljer i liten skala i lersten i samma byggnadsteknik. Kupolen är konstruerad av en omskriven cirkel och en parabel som utgår från diagonalen. Även det nubiska valvet och valvbågarna under kupolen parablar. Huset är byggt i adobe-teknik.
References / Literature: Det murede hus, Forlaget Tegl. København 1993.
Model type: Byggnad
Size: 100x60x60
Scale: 1:10
Model builder(s): Uvdal, Jonas
Morichetto, Marcus
Material / technology: Obränt tegel, lera
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303497
Index: 1994-10
Collection:Norden // Nordic countriesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons