Snålhuset , Jordhus

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303502
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Title: Snålhuset , Jordhus
Architect: Göran, Göransson
Claus, Kidt
Roger, Stigsson
Location: Lund ,Sverige
Build Year: 1975-77
Abstract: Snålhuset : ett solhus av stampad jord, byggt som examensarbete vid LTH-A1975-77 . Huset byggdes av jord från trakten, framför huset skall en vattenspegel reflektera in ännu mera solljus. Under golvet ligger ett stenmagasin för att lagra värme från sommar till vinter. Huset är ett bostadshus med små mått, det är resurssnålt, men det skulle också gå att genomföra som ett examensarbete.
References / Literature: Göransson Göran, Kindt Claus, Stigsson Roger : Snålhuset LTH Lund 1977 examensarbete med ritningar, byggnader och historia. Bokalders Varis. Energisnåla hus . ICA-bokförlag 1981.
Size: 51x46x43
Scale: 1:20
Model builder(s): Erik, Borglin
Issue Date: 1994
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303502
Index: 1994-13
Status: Gallrad
Collection:Sverige // SwedenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons