Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303545
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk.pdf877.42 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Nydanande metodik för parameteruppskattning inom ett empiriskt Bayesianskt ramverk
Authors: Lehnberg, Alexander
Rundqvist, Malte
Abada, Emanuel
Johansson, Lukas
Carneil, Sulaiman
Abstract: Undersökningen behandlar en alternativ metod för parameteruppskattning kalladWeighted Likelihood estimation (WLE) och dess asymptotiska egenskaper i jämförelse med mer etablerade metoder. Kortfattat utnyttjar metoden parameteruppskattningar som empiriska priorifördelningar och summerar dessa med vikter proportionella mot likelihooden för att producera den posteriora fördelningen. För att genomföra denna studie undersöker vi inledningsvis fall där vi har en okänd parameter som skall uppskattas för att sedan utöka metoden till multipararameterfall. Vi tillämpar WLE på sannolikhetsfördelningar där metoder som Maximum Likelihood Estimation (MLE) kan visa sig vara omedgörliga till följd av exempelvis icke-explicita lösningar till likelihoodekvationen. Det visar sig att WLE i många fall lämpar sig till att förbättra estimat, både för en - och flera parametrar, även då estimaten som används som priorifördelning är av låg eller okänd kvalitet.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303545
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.