Implementering av materialhubb på projekt Citygate, Göteborg: Fokus på materialflöde till underentreprenörer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303696
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Implementering av materialhubb på projekt Citygate, Göteborg: Fokus på materialflöde till underentreprenörer
Authors: BENGTSSON, WILLIAM
HÅRD, FILIP
Abstract: Examensarbetet syftar till att utreda hur logistiksystemet för materialtransporter och materialhantering sker på Skanskas projekt Citygate i Göteborg. Citygate ska bli ett 144 meter högt kontorshus fördelat på 36 våningar, trafiken kring projektet är intensiv, tornkranarna är upptagna på dagarna och byggnadsarean tar upp en stor del av projektets disponibla yta vilket ger minimal yta till lagring av material på byggarbetsplatsen. För att lösa problemet används, för Skanska, ett nytt logistiksystem som innefattar en egen extern materialhubb, materialflödesplan, logistikverktyg och ett externt företag som sköter inbärning av material på kvällar och nätter. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med underentreprenörer och Skanska. Studien syftar till att undersöka och fånga upp tankar hur logistiksystemet med extern materialhubb har påverkat Skanska och underentreprenörerna, hur det har fungerat, förbättringsmöjligheter samt fördelar och nackdelar för projektet och dess medarbetare. Examensarbetet har avgränsats till underentreprenörernas materialflöde genom materialhubben och inom områdena tid, ekonomi, upplevd känsla och arbetsmiljö. Målet är att slutsatsen av rapporten ska kunna användas för att förbättra kommande logistiska utmaningar och relationer med underentreprenörer, medarbetare och leverantörer i projekt med liknande förutsättningar. Resultatet visar att logistiksystemet är en förutsättning för projektet och ställer höga krav på en tidig och mer omfattande planering. Det bidrar till en bättre arbetsmoral hos montörer då arbetsplatsen blir renare och montörer kan koncentrera sig på montagearbete och inte förflyttning av material. Arbetsmiljön blir bättre då belastningsmoment minskas, mindre tung trafik och färre personer på byggarbetsplatsen på dagtid. Det framkommer att det är svårt att sätta ett pris på logistiksystemet då det inte är självklart var tid som sparas in kommer från. Det finns förbättringspotential i kommunikationen mellan företaget som sköter inbärning, Skanska och underentreprenörerna när material inte kan placeras enligt materialflödesplan.
Keywords: Materialflöde;logistik;samlastning;materialhubb
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303696
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.