Problem och datadelningslösningar vid icke-assisterade off-peak-leveranser

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304056
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-12.pdf492.12 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Problem och datadelningslösningar vid icke-assisterade off-peak-leveranser
Authors: Granerus Wiberg, Simon
de Jesus Hornig, Kailash
Lönnfält, Albin
Herbai, Erika
Johansson, Hampus
Nilsson, Kristian
Abstract: På senare tid har uppmärksamhet riktats mot off-peak hour deliveries (OPHD) som en lösning på den överbelastade infrastrukturen i storstäder. Implementeringen av OPHD har bland annat hindrats av en asymmetrisk kostnadsfördelning då godsmottagaren upplever en ökad kostnad till följd av ökade löne- och säkerhetskostnader. Unassisted off-peak hour deliveries (U-OPHD) har potential att minska den ojämna kostnadsfördelningen och därmed förenkla implementationen av OPHD. Studien syftar därför till att undersöka vilka problem som uppstår vid U-OPHD och om det finns lösningar för att överbrygga problemen. I studien undersöks främst lösningar kopplade till datadelning. En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer med personer som har flerårig erfarenhet inom logistik. Vidare utfördes en litteraturgranskning för att undersöka vad tidigare forskning kartlagt gällande OPHD, U-OPHD och datadelning inom logistik. Studien identifierar 13 problem vid U-OPHD, kopplade till fem problemområden; förtroende för U-OPHD, leveransprocessen, skalbarhet, ljudnivåer och asymmetrisk vinstfördelning. I linje med studiens syfte har sju datadelningslösningar till problemen presenterats, men även ett antal lösningar ej kopplade till datadelning. Studien har därför bidragit med insikter som kan vägleda en implementering av U-OPHD.
Keywords: off-peak hour delivery;OPHD;unassisted off-peak hour delivery;U-OPHD;urbana leveranser;logistik;datadelning;datadelningslösningar;informationsdelning
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-12
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304056
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.