Reducering av koldioxidutsläpp inom shipping

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304057
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-21-13.pdf824.15 kBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Reducering av koldioxidutsläpp inom shipping
Authors: Börjesson, Jonathan
Lastro, Tomislav
Samuelsson, Sebastian
Källvik, Filip
Lénberg, Karl
Wirén, Viktor
Abstract: Sjöfart har under en längre tid varit betydelsefull för utveckling och ekonomisk framgång, och är en av de mest energieffektiva tillvägagångssätten för transport när det gäller energi per tonkilometer. Däremot har de direkta koldioxidutsläppen från sjötransport ökat i takt med att volymerna av fraktat gods ökat globalt. För att motverka denna trend har både International Maritime Organization (IMO) och den Europeiska kommissionen satt upp olika mål. För att uppnå dessa mål finns det ett flertal olika tekniker och strategier som kan implementeras. Detta arbete syftar därför till att bidra med en lösning till detta miljöproblem genom att kartlägga, utvärdera och jämföra dessa tekniker och strategier som kan användas på sikt inom shippingbranschen. Studien baseras på fem intervjuer, där shippingbolag, deras kunder och en extern aktör till shippingbranschen intervjuats för att samla insikter och perspektiv från olika sorters intressenter. Ur dessa intervjuer konstaterades det att det finns fyra intressenter som har ett större inflytande på arbetet för att minska koldioxidutsläpp; shippingbolag, finansiärer, myndigheter och kunder. Studien baseras även på en litteraturstudie som tillhandahållit fördjupade kunskaper kring tekniker och strategier som kan användas för att minska koldioxidutsläpp i shipping. De tekniker och strategier för reduktion av koldioxidutsläpp som utvärderas i arbetet är slow steaming, färdoptimering, liquefied natural gas, biobränslen, vätgas, carbon capture and storage, elektrifiering och shore side electricity. Dessa tekniker och strategier jämförs och utvärderas sedan utefter tre parametrar: påverkan på koldioxidutsläpp, ekonomisk påverkan samt mognadsgrad. Studien visar att flera tekniker kan och bör kombineras för att ge en så stor reduktion av koldioxidutsläpp som möjligt. Jämförelsen av tekniker och strategier visar att shippingindustrin bör utforska möjligheterna till att implementera biobränslen eller LNG, förslagsvis i kombination med slow steaming och färdoptimering.
Keywords: shipping;koldioxidutsläpp;intressenter;strategier;tekniker;slow steaming;färdoptimering;liquefied natural gas;biobränslen;vätgas;carbon capture and storage;elektrifiering;shore side electricity
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-21-13
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304057
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.