Framtida containerisering av sågade trävaror inom svensk sjöfrakt för export till Storbritannien

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Johansson Fagerlund, Anna
Skoglund, Olof
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Skogsindustrin är en stor industri i Sverige som exporterar en stor del av sin produktion till Storbritannien. Sverige räknas som den tredje största exportören av sågade trävaror i världen. I skrivande stund exporteras 1,8 miljoner ton skogsprodukter till Storbritannien men endast cirka 500 ton fraktades i container. Fler och fler varugrupper transporteras i container, och det är många faktorer som avgör om en godstyp fraktas i container eller med andra transportmetoder. Den här studien fokuserar på åsikter från exportörer i Sverige och importörer i Storbritannien. Studien undersöker vilka åsikter, fördelar och nackdelar som upplevs inom skogsindustrin som kan kopplas till att använda container som lastbärare för sågade trävaror. Dessa åsikter har inhämtats i form av totalt åtta semi-strukturerade intervjuer med både större och mindre svenska sågverk samt brittiska importörer. Resultaten visar att respondenterna i stort är nöjda med sina nuvarande transportsystem, baserade främst på bulk- och trailertransport. Frekvens, lastoptimering och fraktkostnad är de största fördelarna som de upplever med systemet, och ser enbart några nackdelar som t.ex. omfattande lasthantering och omlastning. En viss konservatism inom branschen har observerats under studiens gång. Respondenterna såg en fördel i väder- och skadeskyddet som containern medför, men att fylla och tömma containern är ett upplevt problem. Under intervjuerna nämndes inga ekonomiska fördelar med containern. Tvärtemot så påtalades problemen med höga fraktkostnader och extra kostnader för containerhantering. Totalt sett tog respondenterna upp övervägande mer nackdelar med containern som lastbärare. Resultatet talar för att det inte kommer ske ett större skifte i transportmetod på denna marknad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
containerisering, sågade trävaror, skogsindustrin, sjöexport, container, bulk, trailer, RoRo, Sverige, Storbritannien
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material