SchoolIT - En lärplattform i Java EE

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304502
Download file(s):
File Description SizeFormat 
22-02 Becevic.pdf7.97 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: SchoolIT - En lärplattform i Java EE
Authors: Becevic, Albin
Abstract: För att underlätta kommunikation mellan elev och lärare utnyttjar de flesta akademiska institutioner läroplattformer som är en webbaserad kursmiljö för både elever och lärare. Målet med projektet var att utveckla en lärplattform på gymnasienivå utifrån de olika mjukvaruspeci kationerna som ingår i Java EE (Java Enterprise Edition) som är Oracles egna samling av mjukvaror för att distrubera företagsövergripande webbapplikationer. Den utvecklade webbapplikationen använder sig av Apache Derby som databasehanteringssystem tillsammans med Java Persistence API för att interagera med den. För användargränsnitt används Java Server Faces tillsammans med primefaces komponent bibliotek. Java EEs Context och Dependency Injektion teknologi används för instansiering av objekt och Enterprise Java bön teknologi för att hantera affärslogik inom webbapplikationen. Resultatet blev en funktionell webbaserad lärplattform där lärare kan skapa en kurs med en kursplan som en elev kan gå med i och se kursplanen.
Keywords: Java EE;Läroplattform;Företagsövergripande webbapplikationer
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304502
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.