SmartParking Ett automatiserat inpasseringssystem för parkering

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304503
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
22-04 Berger Kadric.pdf10.75 MBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: SmartParking Ett automatiserat inpasseringssystem för parkering
Författare: Berger, Jimmie
Kadric, Hamza
Sammanfattning: Nu för tiden fi nns det små, billiga och energisnåla minidatorer som är tillräckligt kraftfulla för att ha allsidig funktionalitet såsom trådlös kommunikation, sensorer för avståndsläsning eller kameror som kan ta högupplösta bilder. Dessa minidatorer är även relativt enkla att programmera och kan på så vis lösa alla tänkbara och otänkbara problem, vilket är något som vi ofta strävar efter i dagens moderna samhälle där allting ska gå snabbt och smidigt. Ett sådant problem är parkering, ett tröttsamt måste i dagens tätbefolkade storstäder. Syftet med det här projektet var att skapa ett system för att antingen manuellt via en applikation i mobilen starta, avsluta och betala för parkering alternativt med hjälp av sensorer, kameror och bildigenkänning automatisera detsamma. Resultatet som vi kom fram till var att det är möjligt med relativt små medel och tidsåtgång att lösa båda problemen genom att skapa en fungerande mobilapplikation och även ett grundläggande system som lyckas läsa av registreringsskyltar via bildigenkänning och därmed automatisera hantering av parkering.
Nyckelord: Arduino;automatisering;bildigenkänning;maskininlärning;minidatorer;servomotor
Utgivningsdatum: 2022
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304503
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!