Rörelsestyrd robotarm Trådlös och trådbunden styrning av robotarm med kontrollhandske

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Kader, Diana
Pourferdowsi, Azadeh
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har som syfte att presentera en trådlös och trådbundet styrd handske som har till uppgift att kontrollera olika servomotorer i en Arduino-styrd robotarm. Servomotorernas rörelse gör det möjligt för robotarmen att greppa och förflytta olika objekt från en punkt till en annan punkt. Dagens industrier och fabriker har större behov av att ha en automatiserad miljö för att minska personalkostnader och förebygga skador av riskfyllda jobb som kan ersättas med autonoma robotarmar. Därmed är efterfrågan stor på de trådlösa robotarmar som kan styras på avstånd utan att kräva direkt mänsklig interaktion. Projektet består av både mjuk-och hårdvaruutveckling som passar utmärkt för en mekatronikstudent att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom dessa områden. Programmering av mjukvaran sker i Arduino som har ett programmeringsspråk som är likt C++, där kan komponenternas funktioner och olika kommandon testas. En stor del av hårdvaran som har använts under projektets gång är inköpta. Kopplingdäck behållaren är den enda del av hårdvaran som har konstruerats genom 3D modellering i Tinkercad som därefter 3D printas. Rapporten redogör det bakomliggande motivet för studier som görs i samband med projektet och undersöker samverkan av olika komponenter mellan två enheter. Rapporten beskriver grunden till tekniska problem som har uppstått under arbetets gång och presenterar förslag på lösningar som togs fram.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Arduino , Robotarm , Bluetooth HC-05 , Kontrollhandske , Flex-sensor , Fjärrstyrning , Trådlös
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index