Rörelsestyrd robotarm Trådlös och trådbunden styrning av robotarm med kontrollhandske

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304505
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Rörelsestyrd robotarm Trådlös och trådbunden styrning av robotarm med kontrollhandske
Authors: Kader, Diana
Pourferdowsi, Azadeh
Abstract: Projektet har som syfte att presentera en trådlös och trådbundet styrd handske som har till uppgift att kontrollera olika servomotorer i en Arduino-styrd robotarm. Servomotorernas rörelse gör det möjligt för robotarmen att greppa och förflytta olika objekt från en punkt till en annan punkt. Dagens industrier och fabriker har större behov av att ha en automatiserad miljö för att minska personalkostnader och förebygga skador av riskfyllda jobb som kan ersättas med autonoma robotarmar. Därmed är efterfrågan stor på de trådlösa robotarmar som kan styras på avstånd utan att kräva direkt mänsklig interaktion. Projektet består av både mjuk-och hårdvaruutveckling som passar utmärkt för en mekatronikstudent att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom dessa områden. Programmering av mjukvaran sker i Arduino som har ett programmeringsspråk som är likt C++, där kan komponenternas funktioner och olika kommandon testas. En stor del av hårdvaran som har använts under projektets gång är inköpta. Kopplingdäck behållaren är den enda del av hårdvaran som har konstruerats genom 3D modellering i Tinkercad som därefter 3D printas. Rapporten redogör det bakomliggande motivet för studier som görs i samband med projektet och undersöker samverkan av olika komponenter mellan två enheter. Rapporten beskriver grunden till tekniska problem som har uppstått under arbetets gång och presenterar förslag på lösningar som togs fram.
Keywords: Arduino;Robotarm;Bluetooth HC-05;Kontrollhandske;Flex-sensor;Fjärrstyrning;Trådlös
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304505
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.