Prestanda och räckvidd hos elektrifierade fordon: Dynamisk simulering av bilens räckvidd och prestanda

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304577
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kand arb 2021-13.pdfKandidatarbete3.42 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Prestanda och räckvidd hos elektrifierade fordon: Dynamisk simulering av bilens räckvidd och prestanda
Authors: Afshari, Mohammad Ali
Hägglund, Alexander
Nouri, Zainab
Rosén, Filip
Salmanpour, Nima
Stenman, Adam
Abstract: Minskad användning av fossila bränslen för att driva fordon är en stor faktor till att begränsa den globala klimatförändringen. Därför har Sveriges regering satt som mål att hela fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030 [1]. Omställningen till elektriska fordon (EV) är en viktig del för att klara detta mål. Moderna bilföretag som Tesla och Mercedes utvecklar ständigt sina elektrifierade fordon för ökad komfort, prestanda och räckvidd. Syftet med detta projekt var att utveckla kunskap om simulering och med hjälp av denna kunskap förbättra räckvidden för ett antal elektrifierade bilmodeller genom simuleringar i Amesim, ett program för systemsimulering från Siemens Digital Industries Software. Flera elbilar simulerades i olika körcykler. En förlustanalys gjordes för att undersöka energiförluster i fordonens olika komponenter. Med hjälp av denna analys kunde optimeringar av dessa faktorer göras med målet att minska energiförluster och där med förlänga modellernas räckvidd. Resultat blev en förlängd räckvidd för samtliga modeller, i ett intervall mellan 14.5% och 25.6%.
Keywords: Simulering;Elbil;BEV;Prestanda;Amesim;Körcykel;Räckvidd
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2021:13
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304577
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.