Testbed Implementation for Functional Verification of a Cellular Modem

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304589
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
CSE 22-17 Lampela Svensson.pdfTestbed Implementation for Functional Verification of a Cellular Modem6.93 MBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Titel: Testbed Implementation for Functional Verification of a Cellular Modem
Författare: Lampela, Johannes
Svensson, Ludvig
Sammanfattning: Equipment for testing the 4G and GPS functionality in a cellular modem can be expensive for a small company. This master’s thesis investigates how a simple testbed can be implemented in an affordable way. The investigation concluded that a software defined radio together with open-source software could be used for a low-cost testbed implementation. The proposed solution was implemented and the testing of the system showed that it indeed can be used for functional verification of 4G as the testing is quick, stable, and successfully simulates a realistic scenario. The implemented GPS test is stable and can successfully be used for functional verification, but cannot simulate a realistic worst-case scenario in terms of signal power. The main conclusion is that a software defined radio indeed can be used for simple testing of LTE and GPS functionality in a cellular modem.
Nyckelord: Testbed;SDR;LTE;GPS;srsRAN;GPS-SDR-SIM
Utgivningsdatum: 2022
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304589
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!