Hur kommer framtidens socialt hållbara kontorslösningar att se ut: Hur har pandemin bidragit till utvecklingen med tanke på välmående på en arbetsplats

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304708
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Ebba Jonasson.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur kommer framtidens socialt hållbara kontorslösningar att se ut: Hur har pandemin bidragit till utvecklingen med tanke på välmående på en arbetsplats
Authors: Ebba, Jonasson
Abstract: I detta examensarbete undersöks hur framtidens kontorslösningar kan komma att se ut och hur pandemin har påverkat utvecklingen av kontor. Genom litteratur och intervjuer med kunniga medarbetare på NCC, andra samhällsbyggnadsföretag och fastighetsägare har jag kunnat få fram en spaning om framtidens kontorslösningar. Genom kartläggning av kontorsanställdas behov, människors välmående på en arbetsplats, historisk kontorsutformning och nya digitala verktyg får jag fram ett resultat om hur framtidens kontor kan se ut. Resultatet av intervjuer och faktalitteratur visar att pandemin har bidragit med en påskyndad utveckling av digitala verktyg och ett större behov av fysiska möten. Studien visar bland annat att kontoret mer och mer kommer användas som en social mötesplats där gemensamma arbetsuppgifter kommer utföras, så som projektarbete och gemensamma utbildningar. Den visar även att det finns ett stort behov av många rum för koncentrerat arbete och tillgång till bra teknik för att kunna anpassa sig till den snabba utvecklingen av digitaliseringen inom arbetslivet. Det är även viktigt med funktioner så som bra ventilation, belysning och god akustisk miljö. Problematiken med den analys jag gjort är att det inte finns färdigställd forskning om hur pandemin har påverkat människors arbetsliv, då vi fortfarande befinner oss i pandemin. Resultatet av hur människor kommer må som följd av distansarbete kommer förmodligen finnas mer tydlig om några år och så även vad för behov som medarbetare kommer ha på framtidens kontor. Avslutningsvis kan jag konstatera att framtidens kontor förmodligen är en förbättrad version av ett aktivitetsbaserat kontor. Ett kontor som prioriterar rumslig variation, sociala platser och många rum för koncentrerat arbete och projektarbete.
Keywords: Social hållbarhet, Välmående, Välbefinnande,;Trivsel, Arbetsmiljö, Byggnadsfunktioner, Rumsfunktioner
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304708
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.