En studie i potentiella reaktionsvägar för HCN-baserade molekyler

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304726
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
KBTX10-22-09.pdf2.04 MBAdobe PDFVisa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: En studie i potentiella reaktionsvägar för HCN-baserade molekyler
Författare: Bergström, Jacob
Carlsson, Jonas
Danielsson, Erika
Lennartsson, Natanael
Sammanfattning: A study in potential reaction pathways of HCN-based molecules This project delves into the reaction pathways that a HCN tetramer can follow when reacting with additional HCN molecules as well as its anion CN– . Using DFT based computational chemistry we calculate the activation energies and kinetics of several nucleophilic attacks to determine how likely they are to occur. Further analysis of an intramolecular cyclisation is performed where the effects of various side groups are studied. Among the cyclisation reactions we found one reaction containing only HCN with a very low reaction barrier.
Utgivningsdatum: 2022
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304726
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!