Vilka faktorer är viktigast för små och medelstora kunder när de väljer digitala logistikplattformar

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304823
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Vilka faktorer är viktigast för små och medelstora kunder när de väljer digitala logistikplattformar
Authors: Golba, Jonathan
Lindblom, David
Abstract: I den rådande situationen inom containershipping marknaden använder sig nu många företag av speditörer för att kunna navigera den mycket komplexa samt multimodala transportmarknaden för att på ett enkelt vis kunna transportera gods från A till B. Speditörer har i många år fyllt en roll som mellanhand mellan godsägare och transportör och har därigenom hittat nya samt unika situationer att skapa värde i. Denna värdeökande position utmanas nu av digitala logistiklösningar i form av digitala logistikplattformar vars syfte är att ta bort mellanhanden och så sätt möjliggöra en direkt samt smidig kontakt med transportören i ett digitalt format. Syftet med genomförd studie är att skapa en bättre bild av vilka hinder som förekommer vid övergången till dessa digitala logistikplattformar samt vad som ligger som grund för möjliggörandet av en sådan transformering. För att reda ut detta jämförs kundernas nuvarande behov samt erfarenheter parallellt med både de digitala metodernas för samt nackdelar och de aspekterna som får de analoga lösningarna att vara så pass konkurrenskraftiga som de är idag. Arbetets slutsats är att tanken bakom de digitala logistiklösningarna är mycket eftertraktade bland kunder, men att det nuvarande formatet inte riktigt möter kundernas förväntningar. Detta beror på att många kunder förväntar sig samma sorts service en speditör erbjuder och detta i gestalt av automatisering, ansvarsöverlämning samt möjligheten till personliga råd och relevanta informationsutskick. Ett mönster framkom tydligt där mindre kunder var mer villiga att utföra manuellt arbete i utbyte mot bättre prissättningar, medan de kunder som omsatte fler containrar prioriterade smidigheten samt helhetservicen som vanligtvis tillfördes av att de inte behövde utföra arbetet själva.
Keywords: logistik;container;digitalisering;digital logistikplattform;speditör;sjöfart;frakt;multimodala transporter
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304823
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.