Alternativa finansieringsmodeller vid bostadsrättsförvärv. En kvalitativ fallstudie av olika okonventionella finansieringsmodeller vid bostadsrättsförvärv.

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304836
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Examensarbete Caspian Viklund, Maximillian Davis.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Alternativa finansieringsmodeller vid bostadsrättsförvärv. En kvalitativ fallstudie av olika okonventionella finansieringsmodeller vid bostadsrättsförvärv.
Authors: Davis, Maximillian E.
Viklund, Caspian A.E.
Abstract: Efter att de första bostadsrättsföreningarna bildades i Sverige på 1930-talet har de gått från att vara ett sätt för invånare i städer att tillsammans äga sitt boende och undvika samtidens höga hyror, till att bli en del av en bostadsrättsmarknad som i stort är dysfunktionell. En bostadsrättsmarknad med höga inträdeströsklar som innebär att en person utan ett stort eget kapital behöver spara många år innan ett bostadsrättsförvärv är möjligt. Många av de klyftor vi ser i samhället idag kan kopplas till diskrepanserna mellan ägt och hyrt boende. Den utförda studien är en sammanställning av undersökningar på de effekter som ägt boende ger, samt hur man genom olika alternativa finansieringsmodeller kan minska tröskeln in på bostadsrättsmarknaden och på så sätt skapa en bostadsrättsmarknad tillgänglig för fler. Syftet med studien är att undersöka möjligheterna till att utveckla en alternativ finansieringsmodell till bostadsrättsförvärv som skulle kunna implementeras i Stena Fastigheters bostadsrättsförsäljning för att sänka tröskeln till bostadsrättsmarknaden för unga och mindre kapitalstarka köpare. Fallstudien är till stor del baserad på kvalitativ-, men även till viss del kvantitativa data, och undersöker redan befintliga alternativa finansieringsmodeller med varandra och mot bakgrund av existerande forskning om effekterna av ägt boende. Analys av offentlig statistik har visat att prisutvecklingen på bostadsrätter i större städer har ökat betydligt mer än prisutvecklingen på löner. Sammanfattningsvis har det utförda arbetet visat att det finns flera utvecklingsmöjligheter för de undersökta modellerna, framför allt när det gäller skalbarhet för att kunna erbjudas till en större mängd människor. Därtill har arbetet visat på vilken typ av finansieringsmodell som Stena Fastigheter bör fokusera på vid utvecklandet och implementeringen av en egen alternativ finansieringsmodell.
Keywords: Rent-to-buy, housing market, tenancy, housing career, social mobility
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304836
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.