Hur byggnationen av Masthuggskajen påverkar hållbara trafikalternativ

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304848
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Tim Hofström och Tobias Palm.pdf35.95 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur byggnationen av Masthuggskajen påverkar hållbara trafikalternativ
Authors: Hofström, Tim
Palm, Tobias
Abstract: Masthuggskajen har under ett par år undergått byggnation och renovering. Två stora mål med byggnationen är att utnyttja de oanvända ytorna i området bättre samt att bättre anpassa det för hållbara trafikalternativ. En stor utmaning är dock att behålla en god kvalité på gång- och cykelbanor under byggnationsperioden. Studiens syfte är att undersöka hur byggnationen i fråga påverkar trafikanternas val av transportmedel och vägval inom Masthuggskajsområdet. I studien kommer även planeringen av de temporära cykelbanornas utformning, samt kvarvarande beteendeändringar efter byggnationsstadiet till följd av dessa förändringar undersökas. Undersökningsmetoderna inkluderade; litteraturstudier, intervju, enkätundersökning och kartanalys. I kartanalysen undersöktes hur de olika cykelbanorna leds om under de olika byggnationsfaserna, samt var kritiska korsningar mellan cykel- och byggtrafik sker. Vid intervju av anställda på Trafikkontoret framgick i huvudsak projektets planerade trafikprioritering samt motivering bakom rutterna av de temporära cykelbanorna. I enkätundersökningen framgick det bland annat att en signifikant andel människor upplever att byggnationen har påverkat framkomligheten i området. Resultatet visade att människor byter vägval och transportmedel, vilket kan visa sig ha en kvarstående effekt då tidigare studier påvisar detta. Även om de flesta av de temporära cykelbanorna är av god kvalité så kan de förlängda transportsträckorna och potentiellt ökade belastningarna på pendelcykelstråken upplevas som negativa.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304848
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.