Sjökaptensstudenters uppfattning av ledarskap ombord under fartygsförlagd utbildning - En studie om ledarskap under den fartygsförlagda utbildningen för sjökaptensstudenter

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304854
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Sjökaptensstudenters uppfattning av ledarskap ombord under fartygsförlagd utbildning - En studie om ledarskap under den fartygsförlagda utbildningen för sjökaptensstudenter
Authors: Lyckemark, Johan
Zackrisson, Samuel
Abstract: Under utbildningen av sjökaptener på de två svenska skolorna Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Linnéuniversitetet i Kalmar ingår det fartygsförlagd utbildning under ett antal tillfällen i utbildningen. Den fartygsförlagda utbildningen leds av besättningen och det finns många olika erfarenheter av hur studenternas fartygsförlagda utbildning har varit. Besättningen har stor påverkan över vad studenterna lär sig under deras utbildning ombord. Det här innebär att besättningens ledarskap är viktig för elevens utbildning. Syftet med den här studien är att undersöka vilka typer av ledarskap som upplevs på den fartygsförlagda utbildningen för sjökaptensstudenter från de två svenska sjöbefälsskolorna Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet. Studien var kvantitativ utifrån en enkätundersökning i form av frågeformuläret Multifactor Leadership Questionnarie (MLQ). Sjökaptensstudenterna på de båda svenska sjöbefälsskolorna fick frågeformuläret via e-post. Resultatet visar att under den fartygsförlagda utbildningen för sjökaptensstudenterna var upplevelsen att det utvecklande ledarskapet var vanligast förekommande ombord, följt av konventionellt ledarskap och ickeledarskap som var minst förekommande.
Keywords: Ledarskap;fartygsförlagd utbildning;svenska sjökaptensprogrammet;MLQ
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304854
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.