Hur påverkas befraktaren samt redaren ekonomiskt av Just In Time? - Hur påverkas befraktaren samt redaren av ett virtuellt ETA ur ett ekonomiskt perspektiv?

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304870
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur påverkas befraktaren samt redaren ekonomiskt av Just In Time? - Hur påverkas befraktaren samt redaren av ett virtuellt ETA ur ett ekonomiskt perspektiv?
Authors: Sjölin, Isak
Wallén, Måns
Abstract: I samband med att sjöfarten och hamnar har blivit alltmer klimatmedvetna och arbetar aktivt för att minska fartygens miljöpåverkan. Utöver nya tekniska innovationer så kan man reducera utsläppen genom att hamnar och rederier använder sig av ett ship managementsystem och just in time vilket innebär att fartyget anpassar farten så att fartyget får gå direkt till kaj vid ankomst. Denna rapport har lyft fram vilka ekonomiska incitament och risker det finns hos redaren respektive befraktaren och hur de skiljer sig åt mellan fartyg som går på långtidscharter och korttidscharter med användandet av just in time. Studien visade att det finns möjligheter för både parterna att bespara bunker på samtliga kontraktsformer men redarna är mer skeptiska och ser en stor utmaning av ett införande.
Keywords: Just in time;sjöfart;turordning;tankfartyg;befraktare;redare;ekonomi
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304870
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.